Zbiornik płynu chłodniczego jest kluczowym elementem całego układu chłodzącego silnik samochodu osobowego. Aby w pełni zrozumieć jego znaczenie, musisz najpierw zrozumieć funkcję, którą pełni cały układ chłodzenia.

Silnik spalinowy w samochodzie napędza go, konwertując energię chemiczną zgromadzoną w wiązaniach jonowych łączących atomy tlenu i wodoru, z których zbudowane są cząsteczki wodorotlenków potocznie określanych jako benzyna czy ropa naftowa, na energię kinetyczną, czyli energię ruchu. Do tej konwersji dochodzi poprzez rozpylenie paliwa i wymieszanie go z powietrzem, co tworzy mieszankę paliwowo-powietrzną, która następnie jest wtłaczana do cylindra i po jej skompresowaniu dochodzi do zapłonu, który de facto jest małym, kontrolowanym wybuchem. Podczas tego wybuchu paliwo w ze stanu płynnego przechodzi w stan gazowy i gwałtownie zwiększa swoją objętość. To z kolei zwiększa ciśnienie wewnątrz cylindra, a ponieważ podczas suwu pracy wnętrze cylindra jest uszczelniane, to sprężone gazy popychają umieszczony wewnątrz cylindra tłok. Tłok napędza wał silnika, skąd już moc poprzez skrzynie biegów, i inne przekładnie, przekazywana jest na koła. Niestety taka forma zmiany energii chemicznej na energię ruchu związana jest z dużymi stratami. Podczas zapłonu uwalnia się duża ilość ciepła, które rozgrzewa cylinder i cały silnik. Nadmiar tego ciepła musi być odprowadzony z silnika i tutaj pojawia się rola układu chłodzenia.

Układ chłodzenia to ciąg elementów, wewnątrz których przepływa płyn chłodniczy przenoszący ciepło z newralgicznych części silnika do chłodnicy, która z kolei to ciepło wydala poza samochód. Układ ten jest układem zamkniętym, oznacza to, że płyn chłodniczy w nim krąży i jest wielokrotnie wykorzystywany. W idealnym świecie, taki układ mógłby działać bez końca bez zewnętrznej ingerencji. Niestety nie żyjemy w świecie idealnym i część płynu chłodniczego wydostaje się z tego układu. W związku z tym niezbędny jest zbiornik, w którym przechowywany będzie zapas płynu chłodniczego na wypadek wycieków. Zadaniem kierowcy jest monitorowanie poziomu płynu w zbiorniku i uzupełnianie go w miarę potrzeb.